Quy trình đổi trả

Quý Khách hàng có thể đổi trả hàng trong một số trường hợp sau:

+ Hàng còn nguyên tem mác

+ Hàng không mua quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày quý khách mua hàng.